Prosjekt Forum AS

Prosjektkvalitet - Fra idé til gevinstrealisering

DIGITALT KURS  -  PRAKTISK PROSJEKTLEDELSE 
6. og 7. juni 2023

Påmelding til kurset her.

 

Kurssted
 

Kurset holdes digitalt ved hjelp av Zoom. Eneste forutsetning er at deltaker disponerer datamaskin og kan sitte relativt uforstyrret på hjemmekontor eller møterom.

Arbeidsform

 

Kurset er praktisk rettet, og deltakerne utarbeider ferdige planer for eget prosjekt i løpet av kurset.

Kurset er lagt opp med forelesninger, individuelt arbeid/gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Målgruppe

 

 • Prosjektledere
 • Prosjektmedarbeidere
 • Linjeledere med ansvar for prosjekter

 

Varighet: 2 dager.

 

Temaliste
 

 • Begreper og definisjoner i prosjektarbeid

 • Oppdeling i faser og delprosjekter

 • Prosjektetablering og -organisering - Prosjektets integrering i basisorganisasjonen

 • Prosjektets mandat

 • Målformuleringer

 • Milepælplanlegging av prosjekter

 • Om prosjektdeltakernes rolle og ansvar

 • Organisering av prosjekter, ressursinnsats, kalendertid, tidsfrister og ferdigdato

 • Risikovurdering av prosjekter

 • Kontroll, oppfølging, rapportering av status og framdrift

Pris


Kr. 7.400,- pr. deltaker, hver fjerde deltaker fra samme virksomhet deltar gratis.

Fyldig kursdokumentasjon og et eksemplar av Prosjektguiden er inkludert!

 

 

Prosjektguiden beskriver verktøy, metoder og arbeidsmåter som er konkrete og praktiske. Du kan bruke beskrivelsene i boka for å etablere et minste felles rammeverk for prosjektarbeidet i din egen virksomhet:
"Slik gjør vi det hos oss!"

 

 

  


Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet