Prosjekt Forum AS

Prosjektkvalitet - Fra idé til gevinstrealisering

DIGITALT KURS  -  PRAKTISK PROSJEKTLEDELSE - 25. og 26. mai 2020 (Kurset gjennomføres ved hjelp av Zoom)

Praktiske forutsetninger

Eneste forutsetning er at deltaker disponerer datamaskin og kan sitte relativt uforstyrret på hjemmekontor eller møterom.

Det kreves ikke særskilt Zoom-lisens. Deltaker velger mellom å delta gjennom internett-leseren, eller kan laste ned (gratis) Zoom-applikasjon på egen maskin.

Arbeidsform

Kurset er praktisk rettet, og forutsetter at deltakerne i løpet av kurset utarbeider ferdige planer for eget prosjekt. Kurset er lagt opp med forelesninger, individuelt arbeid/gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Målgruppe

 • Prosjektledere
 • Prosjektmedarbeidere
 • Linjeledere med ansvar for prosjekter
 • Varighet
  2 dager.

  Temaliste

 • Begreper og definisjoner i prosjektarbeid
 • Oppdeling i faser og delprosjekter
 • Prosjektetablering og -organisering - Prosjektets integrering i basisorganisasjonen
 • Prosjektets mandat
 • Målformuleringer
 • Milepælplanlegging av prosjekter
 • Om prosjektdeltakere rolle og ansvar
 • Organisering av prosjekter, ressursinnsats, kalendertid, tidsfrister og ferdigdato
 • Risikovurdering av prosjekter
 • Kontroll, oppfølging, rapportering av status og framdrift
 • Pris
  Kr. 5.900,- pr. deltaker, hver fjerde deltaker fra samme virksomhet deltar gratis. Fyldig kursdokumentasjon er inkludert i prisen..    


  Kontakt oss

  Klikk her for å gå til kontaktskjemaet