Prosjekt Forum AS

Prosjektkvalitet - Fra idé til gevinstrealisering

DIGITALT KURS  -  PRAKTISK PROSJEKTLEDELSE
16. og 17. mars 2021 (Kurset gjennomføres ved hjelp av Zoom)

 

Praktiske forutsetninger


Eneste forutsetning er at deltaker disponerer datamaskin og kan sitte relativt uforstyrret på hjemmekontor eller møterom.

Det kreves ikke særskilt Zoom-lisens. Deltaker velger mellom å delta gjennom internett-leseren, eller kan laste ned (gratis) Zoom-applikasjon på egen maskin.

Arbeidsform

 

Kurset er praktisk rettet, og forutsetter at deltakerne i løpet av kurset utarbeider ferdige planer for eget prosjekt. Kurset er lagt opp med forelesninger, individuelt arbeid/gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Målgruppe

 • Prosjektledere
 • Prosjektmedarbeidere
 • Linjeledere med ansvar for prosjekter

 

Varighet: 2 dager.

 

Temaliste
 

 • Begreper og definisjoner i prosjektarbeid

 • Oppdeling i faser og delprosjekter

 • Prosjektetablering og -organisering - Prosjektets integrering i basisorganisasjonen

 • Prosjektets mandat

 • Målformuleringer

 • Milepælplanlegging av prosjekter

 • Om prosjektdeltakere rolle og ansvar

 • Organisering av prosjekter, ressursinnsats, kalendertid, tidsfrister og ferdigdato

 • Risikovurdering av prosjekter

 • Kontroll, oppfølging, rapportering av status og framdrift

 

Pris


Kr. 5.900,- pr. deltaker, hver fjerde deltaker fra samme virksomhet deltar gratis. Fyldig kursdokumentasjon er inkludert i prisen.

  


Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet