Prosjekt Forum AS

Prosjektkvalitet - Fra idé til gevinstrealisering

 

Ikke alle skal bygge Stortingsgarasje, heldigvis!

Men alle skal vi gjennomføre prosjekter for å løse større eller mindre oppgaver. Ja, en tredjedel av utført arbeid her i landet skjer med prosjekt som arbeidsform. Prosjektledelse er dermed en særdeles viktig tilleggsprofesjon for oss alle.

Bestill bok!

Prosjektguiden har vi skrevet ei bok for deg som leder «hverdagsprosjektene», de prosjektene det er absolutt flest av, som dukker opp før eller siden i alle virksomheter, og som fortjener en profesjonell håndtering.

Prosjektguiden beskriver verktøy, metoder og arbeidsmåter som er konkrete og praktiske. Du kan bruke beskrivelsene i boka for å etablere et minste felles rammeverk for prosjektarbeidet i din egen virksomhet; – Slik gjør vi det hos oss! Vi legger vekt på fem gode råd til deg som er eller skal bli prosjektleder:

 

  • Ikke sett i gang prosjektet før du er trygg på at det er samsvar mellom kvalitetskrav til leveransen, tiden du har til rådighet, og budsjettet.
  • Forviss deg om at du har en prosjekteier som erkjenner sitt ansvar som prosjektets fadder, altså en som støtter deg og prosjektet i tykt og tynt, og som du kan samarbeide tett og tillitsfullt med.
  • Begynn alltid med et oppstartsseminar for å skape forpliktelse, felles ståsted og gode, realistiske planer. Det er også lov å feire, både at vi er i gang og ved viktige milepæler underveis.
  • Vis deg fram som leder fra dag én, og ikke bare som fagperson. Det er fullt mulig å bygge sin egen bedriftskultur i prosjektet, hvis du og kjernetroppen blir enige om trafikkreglene. Det heter teambygging.
  • Ikke la deg lure av «vi -må-ikke-skyte-spurv-med-kanoner»-argumentet, men invester nok tid i forberedelsene. Du har sikkert til gode å oppleve at et prosjekt er FOR godt planlagt, men det motsatte skjer altfor ofte……...

 

Ikke alle utfordringer er knyttet til selve gjennomføringen av prosjektet. Derfor gir også Prosjektguiden innspill til det som skal skje i konsept- og tidligfasen; Er det nå så sikkert at den løsningen vi først ser, er den beste til å møte det aktuelle behovet? Kan det finnes andre og mer kreative tilnærminger som er raskere, billigere og smartere?

Og hva skjer etter at prosjektet er ferdig? Det er jo da selve moroa begynner! Da skal leveransene fra prosjekt utnyttes, og skape verdier og nytte. Gevinstrealisering er derfor et tema som også tas opp i denne boka.

Boka er utgitt på Hegnar Media der den også har vært hovedbok i Hegnar Medias Bokklubb, og den kan bestilles hos PROForum AS, Rydningen 10, 1430 Ås: arild@forum.no

 

Artikkel om bakgrunn, effektmål og resultatmål i prosjekter

 

 

  


Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet