Til toppen av siden

Hjem » Rådgivning » Utviklingsprogrammer

Utviklingsprogrammer

Vi gjennomfører prosesser for kvalitetssikring av prosjektvirksomheten innen bedriften, innen avdelinger eller for større programmer.

Bakgrunnen vil ofte være en situasjon der virksomheten er matriseorganisert ved at prosjektene bemannes opp på tvers av organisasjonsgrenser, slik at samspillet mellom prosjektledere og linjeledere blir en utfordrende problemstilling. Ønsket blir da å få etablert faste rutiner og metoder for å kvalitetssikre prosjektarbeidet.

Mål og hensikt med et slikt program er

 • Å kvalitetssikre prosjektene (alle størrelser og alle typer)
 • Å gi prosjektledere og -medarbeidere hensiktsmessige verktøy for forberedelse, gjennomføring og avslutning/overlevering av prosjekter
 • Å bidra til effektivitet i arbeidet og god ressursutnyttelse gjennom profesjonelt å benytte prosjektet som arbeidsform
 • Å etablere godt prosjektsamarbeid på tvers av interne organisasjonsgrenser
 • For markering og markedsføring utad gjennom å vise dokumentere kvalitet i måten å gjennomføre prosjekter på
 • Å bidra til å bygge lagånd og en sunn bedriftskultur

 

Hovedtiltak

 • Utvikling av en intern prosjekthåndbok
 • Kurs/opplæring i prosjektledelse for definerte målgrupper
 • Veiledning til medlemmer av prosjekt- og styringsgrupper (og evt. andre) underveis i prosjektene
   

Topp

Prosjekt Forum AS | Telefon: +47 957 35 315 | E-post: post@prosjektforum.no