Til toppen av siden

Hjem » Rådgivning » Utredningsarbeid

Utredningsarbeid

Prosjekt Forum bistår i utrednings- og analysearbeid.

Som prosessleder kan vi:

 • Forberede (planlegge, organisere og forankre) arbeidet
 • Lede arbeidsprosessen under veis og ivareta rapporterings-, kommunikasjons- og informasjonsansvaret
 • Sammenstille alle bidrag og sørge for ferdigstillelse og presentasjon av sluttrapport
 • Med vår fagkompetanse kan vi bidra med utredning, analyse og resultatvurderinger på konkrete temaer:
 • Kost-nytteanalyse
 • IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi)
 • Prosjektkvalitet
 • Kompetanseplanlegging og medarbeiderutvikling
 • Organisasjonsutvikling
 • Målstyring
   

Topp

Prosjekt Forum AS | Telefon: +47 957 35 315 | E-post: post@prosjektforum.no