Til toppen av siden

Hjem » Kurs » Tjenester og produkter

Produkter og tjenester

Prosjektforum bistår med prosjektledelse, rådgivning, ekstra kompetanse eller arbeidstid knyttet til prosjektarbeid.

Prosjektledelse
Vi tilbyr å lede prosjekter over kortere og lengre tid. Flere og flere virksomheter benytter ekstern prosjektleder i planleggingen og gjennomføringen av prosjekter. Årsaken kan være mangel på kompetanse og/eller mangel på kapasitet. Behov for et eksternt og nøytralt perspektiv på de utfordringene det aktuelle prosjektet gjelder kan også være en viktig grunn for å leie inn prosjektleder. Les mer om å leie inn prosjektleder »

Rådgivning
Rådgivning er et av Prosjektforums tre hovedområder. Oppdragene innenfor arbeidsfeltet er økende. Sentralt står rådgivning i forbindelse med utarbeiding av virksomhetsinterne prosjekthåndbøker.  Les mer om prosjektrådgivning »

Produkter for salg
Prosjektforum tilbyr dataverktøy for styring av enkeltprosjekter og flerprosjektstyring, samt maler og litteratur knyttet opp til faget prosjektledelse. Vi tilbyr kurs i bruk av dataverktøy.

Topp

Prosjekt Forum AS | Telefon: +47 957 35 315 | E-post: post@prosjektforum.no