Til toppen av siden

Hjem » Rådgivning

Rådgivning

Rådgivning er et av Prosjekt Forums tre hovedområder. Oppdragene innenfor arbeidsfeltet er økende. Sentralt står rådgivning i forbindelse med utarbeiding av virksomhetsinterne prosjekthåndbøker/ innføring av prosjekt som arbeidsform og  organisasjonsutvikling og strategiprosesser.

Vi leder også utviklingsprogrammer for kvalitetssikring av hele prosjektvirksomheten innenfor både større og mindre virksomheter. Utarbeiding av en intern prosjekthåndbok inngår som en sentral del i utviklingsprogrammet.

Bruk av prosjekt som arbeidsform er et naturlig verktøy som en virksomhet skal iversette arbeid for å oppnå strategiske mål. Prosjekt Forum bistår i arbeidet med å utvikle og implementere en strategisk plan.

Eksempler på rådgivningsoppdrag
Prosjekt Forum har blant annet i de siste årene gjennomført følgende rådgivningsoppdrag:


Kvalitetssikring av prosjektsøknader, tilbud m.m.
Bistand til og skriving av prosjektsøknader for en rekke utviklingsprosjekter. Her bidrar vi spesielt med økt presisjonsnivå på mål, fremdriftsplaner og budsjett.

Utvikling av strategisk planer
Det anbefales at i arbeidet med utvikling av strategiske planer brukes eksterne konsulenter til kvalitetssikring av mål, definere mål på rett nivå og prosessen med å inkludere eiere, styre, ledelsen og ansatte i arbeidet for å sikre god forankring og implementering av en strategisk plan.

Planlegging og gjennomføring av større arrangementer
Prosjekt Forum har lang erfaring i å koordinere programkomiteer, arrangementkomiteer og tekniske arrangører for mindre og større konferanser. Vi bistår i hele prosessen fra første planlegging, påmelding, kontakt med hotellet, program, utstillinger, teknisk gjennomføring og evaluering i etterkant.

Topp

Prosjekt Forum AS | Telefon: +47 957 35 315 | E-post: post@prosjektforum.no