Til toppen av siden

Hjem » Prosjektledelse

Prosjektledelse

Mangel på kapasitet og kompetanse kan være årsaker til at det er behov for å leie inn ekstern hjelp til å løse en oppgave. Prosjektforum påtar seg små og store prosjektoppdrag, og er opptatt av å løse disse i samarbeid med kunden slik at resultatet blir som ønsket. 

Prosjekt Forum benytter kompetanse og erfaring fra undervisning og veiledning i prosjektledelse til oppdrag i ulike prosjektoppgaver.

Vi gjennomfører oppdrag der vi er prosjektledere, prosjektmedarbeidere, koordinatorer eller rådgivere. Uansett bruker vi metoder som bidrar til å sikre ønsket leveranse for oppdragsgiver.

 

Eksempler på oppdrag

Hovedprosjektleder for Intelligente helse- og omsorgstjenester (IHO)
IHO er fellesbetegnelsen på en satsning der ni medlemsbedrifter i Arena Helseinnovasjon har gått sammen i et konsortium for å utvikle nye teknologiske løsninger for helse- og omsorgssektoren. Det er 13 delprosjekter under hovedprosjektet.

Prosjektet får økonomisk støtte fra Innovasjon Norge. Utviklingsarenaen for dette tiltaket er 16 nye omsorgsboliger for demente i Drammen, der eksisterende og ny teknologi skal tas i bruk på en innovativ måte for å gi best mulig livskvalitet og mestring for beboerne og en best mulig arbeidssituasjon for de ansatte. Løsningene skal siden også kunne brukes i private hjem for personer som er hjelpetrengende på forskjellig måte.

Oppdraget gjelder engasjement som hovedprosjektleder for IHO. Det vil si strategisk flerprosjektledelse med ansvar for oppfølging av alle virksomhetene og delprosjektene.
 

Prosjektbistand til Miljøverndepartementets Nasjonale utviklingsprosjekt for Norge universelt utformet 2025
I 2009 kom regjeringens handlingsplan for Norge Universelt utformet 2025. Et av tiltakene her er Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner, ledet av Miljøverndepartementet. Målgruppene for prosjektet er politikere og ansatte i fylker og kommuner i hele landet.
Prosjektforum har siden 2010 bistått prosjektet med prosjektfaglig kompetanse, arrangementsgjennomføring og praktiske oppgaver. Målet er at innen 2013 skal alle landet fylker og 25 av kommunene delta aktivt i prosjektet.

 

 

 

Topp

Prosjekt Forum AS | Telefon: +47 957 35 315 | E-post: post@prosjektforum.no