Til toppen av siden

Hjem » Rådgivning » Prosjekthåndbok

Prosjekthåndbok

Vår egenutviklede mal er basis for utarbeiding av interne prosjekthåndbøker for bedrifter og offentlige etater.

Håndboka beskriver:

  • Ord og uttrykk i prosjektledelse, avgrensing av prosjektbegrepet
  • Hvordan klassifisere egne prosjekter etter størrelse og/eller type
  • Lederskap, ansvar og organisering i prosjektet, og samspillet med basisorganisasjonen
  • Gode prosjektrutiner for igangsetting, kontroll og avslutning av prosjektene
  • Krav og anbefalinger om verktøy og metorder som skal anvendes
  • Ett eller flere illustrative eksempler fra den aktuelle bedriften
    Gjennom å bygge på en eksisterende mal blir veien kort fram til et ferdig produkt, samtidig som boka blir skreddersydd for egen virksomher.

Vi tilpasser prosjekthåndboken til deres virksomhet, sammen med dere for størst mulig funksonalitet. .

For mer informasjon, kontakt oss på tlf.  957 35 315 eller send oss en e-post.  

 

Topp

Prosjekt Forum AS | Telefon: +47 957 35 315 | E-post: post@prosjektforum.no