Til toppen av siden

Hjem » Rådgivning » Oppstartsseminar

Oppstartseminar for prosjekter

Planlegging gir oversikt, bør foregå i grupper og er gøy !!

Prosjekt Forum AS har lang erfaring i å gjennomføre oppstartseminar for utviklingsprosjekter. Oppstartseminarene gjennomføres etter fastlagt program over 2-3 dager, gjerne med noen dager mellom samlingene. Hensikten er å få en god start på prosjektene gjennom å sikre en god forankring både internt i prosjektgruppa og mot ledelsen i virksomheten.

Deltakerne på et oppstartseminar bør være prosjektgruppa gjerne supplert med noen fra ledelsen/styringsgruppa.

I løpet av seminaret tar vi stilling til:

 • Prosjektets mandat, fundament og forankring
 • Kortsiktige og langsiktige mål og resultater
 • Prosjektets organisering, deltagere og roller
 • Nødvendig ressursbruk; økonomi, tid og kompetanse
 • Framdriftsplan og tidsfrister for hovedmål og delmål
 • Nødvendige aktiviteter for å realisere målene Opplegg og kriterier for rapportering og oppfølging underveis i prosjektene

 

Oppstartseminarene

 • bør "involvere flest mulig av de involverte"
 • gir en felles (samarbeids-)plattform for prosjektarbeidet
 • gir oversikt, motivasjon og inspirasjon for det videre arbeidet
 • tydeliggjør sammenhengen mellom prosjektets mål og virksomhetens mål
 • gir læring og fremmer kreativitet
 • gir systematikk og effektivitet
   

Topp

Prosjekt Forum AS | Telefon: +47 957 35 315 | E-post: post@prosjektforum.no