Til toppen av siden

Hjem » Nyheter » 2019 » Oktober » Kurs i prosjektledelse - Med vekt på forskningsprosjektets egenart.

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Oktober

Kurs i prosjektledelse - Med vekt på forskningsprosjektets egenart.

21.10.2019

Vi holder kurs for vitenskapelig ansatte ved universiteter og forskningsinstitusjoner.

Prosjekt Forum har etablert kurs i prosjektledelse spesielt rettet mot forskningsmiljøer.

Målgruppen er ph.d.-studenter, ph.d.-veiledere, post doktorer, forskere og andre vitenskapelig ansatte.

Kursene er blitt godt mottatt, og dekker tydeligvis et stort behov hos målgruppen:

- Very good course. Especially the structured guidance on developing and keeping track on good project work - I am very pleased.

- Godt planlagt, pedagogisk framstilt og praktisk rettet. Kjempefornøyd!

- This course is ideal for all PHD Students and would be helpful if given both at MSc and PhD course levels.

Ta kontakt med Arild Stavne, tlf. 957 35 315 for avtale om kurs.

Formål.

 • Å gi deltakerne innsikt i hvordan forskingsprosjekter planlegges, organiseres, styres og ledes.
 • Å utarbeide nødvendige plandokumenter for forskningsprosjekter som deltakerne er eller skal i gang med.
 • Å bidra til teamutvikling, og å sikre god forankring og forståelse for prosjektplanen hos alle involverte i prosjektet.

I løpet av kurset utarbeider deltakerne planverk for sitt eget, aktuelle forskningsprosjekt.

Målgruppe.

Kurset er rettet mot ph.d.-studenter, ph.d.-veiledere, post doktorer, forskere og vitenskapelig ansatte.

Kursinnhold.

 • Om prosjekter: Avgrensning, struktur og begrepsapparat.
 • Hva særpreger forskningsprosjekter?
 • Fallgruver i prosjektarbeidet.
 • Om mål og målformuleringer. Mål på ulike nivåer i forskningsprosjektet.
 • Om organisering av forskningsprosjekter – Rolleforståelse, interessenter og ansvar.
 • Realistisk tidsplanlegging: Ressursfristilling – tidstyver i prosjektarbeidet.
 • Om usikkerhet i prosjektene: Risiko og muligheter.
 • Teamutvikling og samarbeid i prosjektene.

Arbeidsform.

Kurset består av to samlinger på to pluss én dag, men kan selvsagt tilpasses etter behov.

Etter første samling sender deltakerne inn sin plan for eget forskningsprosjekt, og får en grundig prosjektfaglig vurdering og tilbakemelding.

Kurs og kursmateriell er på norsk, men kurset kan etter avtale også holdes på engelsk. Ta kontakt med Arild Stavne, tlf. 957 35 315.

 

Topp

Prosjekt Forum AS | Telefon: +47 957 35 315 | E-post: post@prosjektforum.no