Til toppen av siden

Hjem » Nyheter » 2019 » Oktober » Arild Stavne: Prosjektguiden

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Oktober

Arild Stavne: Prosjektguiden

21.10.2019

Vi har skrevet ny bok om prosjektledelse; Prosjektguiden!

Prosjektguiden er skrevet med samme formål som  vår tidigere bok
Hjelp, jeg er blitt prosjektleder», nemlig til bruk i grunnleggende kurs og undervisning i prosjektledelse. Den er også velegnet til selvstudium.

«Prosjektguiden» gjør deg til en bedre prosjektleder!

I boka får du anvisninger og råd om hvordan du skal gripe saken an når du er
blitt prosjektleder. Det gjelder det helt grunnleggende som

  • å formulere konsise mål som letter oppfølging og ledelse
  • å organisere prosjektet slik at oppgaver og ansvar er presist plassert
  • å beregne lønnsomheten, enten den er av økonomisk eller mer kvalitativ art

Et gjennomgående eksempel viser tydelig hvordan teori omsettes til god praksis. Og du får et vell av gode råd for å gå mer i dybden, som å lage en

  • risikoanalyse for å komme problemene i forkjøpet
  • interessentanalyse for å håndter både med- og motspillere på en konstruktiv måte
  • gevinstrealiseringsplan for virkelig å hente ut den planlagte nytten

Boka er også særdeles anvendelig for prosjekteiere som skal være prosjektledernes beste støttespiller gjennom prosessen.

Bestill boka her.

Topp

Prosjekt Forum AS | Telefon: +47 957 35 315 | E-post: post@prosjektforum.no