Til toppen av siden

Hjem » Nyheter » 2016 » Januar » Norsk prosjektmetodikk virker i Afrika også!

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Januar - Desember

Norsk prosjektmetodikk virker i Afrika også!

22.01.2016

Prosjektforum har for andre gang gjennomført kurs i prosjektledelse (Project Management 1 – 15 studiepoeng) for ansatte ved afrikanske universiteter og forskningsinstitusjoner. Denne gangen i Hawassa og Mekelle i Etiopia.

Kompetente ledere av forskningsprosjekter!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetente ledere av forskningsprosjekter!

Sammen med afrikanske samarbeidspartnere har Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås (NMBU) etablert flere forskningsprosjekter i et NORAD-basert program.

Prosjektforum står for prosjektfaglig undervisning og bistand. Som et ledd i kapasitetsbyggingen får de afrikanske deltakerne utdannelse i prosjektledelse.

Prosjektfaglig input anvendes direkte og umiddelbart i planleggingen av deltakernes egne forskningsprosjekter. To fluer i en smekk, altså.
- The course content and the materials provided are very important and relevant to my future work.
- Well organized training which fits very well for the purpose!

Metode og verktøy er som i det norske kurset. Og det viser seg at god prosjektfilosofi er universell. Prosjektplanleggingen har gått som en lek på tvers av kulturelle og nasjonale grenser. Prosjektarbeid er en unik samarbeidsarena!

Siste runde dreier seg om forskning og kapasitetsbygging på ren og fornybar bioenergi i Etiopia.

Det økonomiske, miljømessige og sosiale gevinstpotensialet av prosjektet er enormt. Etiopia har de beste forutsetninger for å produsere bioenergi: God tilgang på arbeidskraft, dyrkbar jord og egnet klima for biodrivstoff-planter. I dag er bidraget til energibehovet minimalt, og i stedet bruker landet store summer på import av fossilt brensel.

Kontaktperson: Arild Stavne.

Topp

Prosjekt Forum AS | Telefon: +47 957 35 315 | E-post: post@prosjektforum.no