Til toppen av siden

Hjem » Nyheter » 2014 » Oktober » PLP- sertifisert kursleder

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - August - Oktober - November - Desember

PLP- sertifisert kursleder

24.10.2014

Synnøve Roald i Prosjektforum har blitt sertifisert av Innovasjon Norge som kursleder for PLP kurs og gjennomfører nå kurs og opplæring knyttet til metoden over hele landet.

PLP (Prosjektlederprosessen)

Med PLP får ledere av omstillingsarbeid og av enkeltprosjekter i omstillingskommuner innføring i et velutprøvd verktøy for prosjektstyring, og et felles språk om temaet.

PLP er en prosjektstyringsmetode og et begrepsapparat. Innovasjon Norge tilbyr PLP-kurs til omstillingsledelsen og ansvarlige for enkeltprosjekter i omstillingsområder. Vi har også laget en

PLP-brosjyre som gir en kortfattet introduksjon til de mest sentrale elementene i PLP.

Alle prosjekter som mottar omstillingsmidler, skal styres etter PLP-metodikken og benytte den organiseringen og det begrepsapparatet som følger med. PLP vil være nyttig både i enkeltprosjektene og på "programnivå" i omstillingsarbeidet.

Dette er PLP

PLP-metodikken bygger på fire sentrale prinsipper for god prosjektledelse:

  • Oppbygging av alle prosjekter i faser: Alle prosjekter organiseres i tre faser – en forstudiefase, et forprosjekt og et hovedprosjekt.
  • Fast organisering og noen faste roller: En prosjekteier utnevner en prosjektansvarlig (PA) i tillegg til prosjektleder (PL). Denne organiseringen sikrer forankring hos eiere/interessenter og oppfølging av resultater i hver enkelt fase.
  • En fast beslutningsprosess: Tydelighet omkring hvem som tar beslutninger og hvordan det foregår. Prosjektansvarligs (PA) rolle i beslutningsprosessen.
  • Oppfølging og kvalitetssikring gjennom måldefinering, beslutningspunkter, milepæler og identifisering av kritiske suksessfaktorer.

PLP legger vekt på personlig ansvar, forpliktende samarbeid og resultat.

PLP-kurs

PLP-kursene som Innovasjon Norge tilbyr, består av to separate moduler: et halvdagsseminar i utviklingsledelse og et todagers kurs i utviklingsevne. Vi anbefaler sterkt at hele omstillingsledelsen gjennomfører halvdagsseminaret og at alle prosjektansvarlige og prosjektledere fullfører todagerskurset.

1. PLP Utviklingsledelse – for hele omstillingsledelsen

Dette er et halvdagsseminar som gir hele omstilingsledelsen – den kommunale ledelsen, omstillingsstyret og leder for omstillingsarbeidet – en grunnleggende forståelse av utfordringene i omstillingsarbeidet, og hvordan PLP som metode kan gjøre arbeidet enklere.

2. PLP Utviklingsevne – for prosjektansvarlige og prosjektledere

Dette todagerskurset gir prosjektansvarlige og prosjektledere grunnleggende kompetanse i prosjektstyring med PLP. 

Ønsker du et tilbud på PLP kurs?
Ta kontakt med Synnøve Roald, mobil: 936 34 790 eller e-post: synnove@prosjektforum.no


 

Topp

Prosjekt Forum AS | Telefon: +47 957 35 315 | E-post: post@prosjektforum.no