Til toppen av siden

Hjem » Nyheter » 2014 » Juni » Prosessledelse

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - August - Oktober - November - Desember

Prosessledelse

03.06.2014

I mange sammenhenger er det behov for å samle inn innspill fra en bredt sammensatt gruppe for dermed å øke tilfang av ideer og ikke minst sikre kvalitet i videre arbeid. Prosjektforum har gode erfaringer med å bistå ulike oppdragsgivere med denne prosessen, som ofte skal lede frem til en ny strategisk plan, regional eller kommunal plan eller annet utviklingsarbeid for en virksomhet.

Erfaringer viser at involvering av mange gir gode forslag og sikrer fundament for videre arbeid hos dem som skal bidra til at målene nås på sikt. Dette kan være ansatte i virksomheten, samarbeidende miljøer internt og eksternt, men også enkeltpersoner.

Eksempler på prosesslederoppdrag:

Nord-Trøndelag fylkeskommune

I forbindelse med utarbeidelse av ny Regional plan for folkehelse var ca 35 personer samlet til oppstartmøte for å gi innspill på mål for fire ulike satsningsområder i den nye planen. Deltakerne bidro med kunnskap om både lokale og regionale problemstillinger og ikke minst forslag til hvilke områder fylkeskommunen bør prioritere i årene fremover.

Oppdraget inkluderte også gjennomgang av fremgangsmåten med gruppeledere på forhånd, og faglig innledning til alle i plenum.

Institutt for plantevitenskap på NMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er etter sammenslåingen av UMB og Veterinærhøgskolen gjennom store organisatoriske endringer. Institutt for plantevitenskap (IPV) er et nyopprettet institutt og har ansatte spredd på mange ulike lokasjoner og få felles møteplasser.

Instituttet skal utarbeide en strategisk plan for sitt arbeid og samlet over 60 ansatte til en prosessdag. Alle bidra i 3 runder med gruppearbeid rundt temaene styrker / svakheter, muligheter / hindringer og forslag på tiltak som kan bidra til utvikling. Forslagene ble festet på store ark som gruppene presenterte for hverandre via dialog mellom deltakerne i to og to grupper.

I etterkant er alle innspillene sortert og renskrevet og vil danne grunnlag for videre utviklingsarbeid på instituttet.

Norges Idrettsforbund

Extrastiftelsen bidrar hvert år med midler til en rekke prosjekter knyttet til frivillige organisasjoner. Norges Idrettsforbund (NIF) hadde samlet prosjektledere fra prosjekter med støtte fra Extrastiftelsen til erfaringsdeling og faglig påfyll. Prosessmetodikken ble brukt for å dele erfaringer med hverandre ved at deltakerne presenterte problemstillinger fra eget prosjekt i en liten gruppe, som kom med innspill på løsninger, før hver gruppe diskuterte dette videre med en annen gruppe. Dermed fikk mange innsikt i flere prosjekter og den enkelte prosjektleder fikk mange forslag på løsninger til problemstillinger i sitt prosjekt.

 

Kontakt for prosesshjelp:

Synnøve Roald, telefon: 936 34 790 eller e-post: synnove@prosjektforum.no

Topp

Prosjekt Forum AS | Telefon: +47 957 35 315 | E-post: post@prosjektforum.no