Til toppen av siden

Hjem » Kurs » Kurs i prosjektledelse » Prosjektledelse 1 – kurs med 15 studiepoeng

Prosjektledelse 1 – 15 studiepoeng

Åpne kurs
Ålesund 12-14. januar, 2.-4. mars, 27.-29. april 2009 Påmelding
Sarpsborg 3.-5. mars, 21.-23 april, 9.-11. juni 2009 Påmelding

 

Arbeidsform
Kurset er praktisk rettet og lagt opp med forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Varighet
9 dager, fordelt over tre samlinger, litteraturstudier, prosjektoppgaver og hjemmeeksamen

Faglig innhold
• Planlegging og organisering av prosjekter
• Utarbeiding av planverk for eget prosjekt
• Lederskap - lederoppgaver- lederadferd
• Teamutvikling og teamroller
• Usikkerhet i prosjekter - risikovurderinger
• Prosjektøkonomi og nytte-kostnadsvurderinger
• Prosjektavslutning - gevinstrealisering - læring
• Kvalitetssikring av enkeltprosjekter og på bedriftsnivå: Rutiner, roller, verktøy og "trafikkregler"
• Rapportering og oppfølging, avvikshåndtering og korrektive tiltak
• Metoder og verktøy i prosjektarbeid

For kurset i Ålesund
Kurset arrangeres i samarbeid med Høgskolen i Ålesund

Studieavgift: Kr 18.000,- inkl. læremateriell, eksamensavgift og lunsj på samlingene.
Det gis 10% avslag i kursavgiften fra og med deltaker nummer to fra samme virksomhet.
 

For mer informasjon, kontakt:
HiÅ: Nils Roald, tlf. 70 16 12 00/e-post: nr@hials.no
Prosjektforum AS: Synnøve Roald, tlf 64 94 35 70, synnove@prosjektforum.no


For kurset i Sarpsborg
Kurset arrangeres i samarbeid med Høyskolen i Østfold.

Studieavgift kr. 20.500, inkl. eksamensavgift, lunsj etc.
Det gis 10 % avslag i kursavgiften fra og med deltaker nummer to fra samme virksomhet. Lærebøker kommer i tillegg.
 

For mer informasjon, kontakt Prosjektforum AS på epost post@prosjektforum.no
 

Topp

Prosjekt Forum AS | Telefon: +47 957 35 315 | E-post: post@prosjektforum.no