Til toppen av siden

Hjem » Rådgivning » Kvalitetsledelse

Kvalitetsledelse og kvalitetsutvikling

Prosjekt Forum bistår i kvalitetssikringsarbeidet i virksomheten, det vil si:

 • Utvikling og dokumentasjon av kvalitetssystemet (kvalitetshåndbok)
 • Utvikling og forbedring av rutiner og praksis
 • Kompetansebygging og utvikling av ledere og medarbeidere

 

Fokusområder i kvalitetsprosessen:

 • Kvalitetshåndbok
 • Utarbeide en skriftlig dokumentasjon av funksjoner/rutiner/prosesser i form av en kvalitetshåndbok
 • Kvalitetsutvikling
 • Gjennomføre endring/forbedring av rutiner og praksis på de områder der det viser seg nødvendig
 • Kvalitetsledelse, kompetansebygging og medarbeiderutvikling
 • Gjennomføre nødvendige motivasjons-, bevisstgjørings-, opplærings- og oppfølgingstiltak hos ledelsen og alle medarbeidere

 

Prosjekt Forums bidrag i samråd og samhandling med ledelsen og de ansatte:

 • Planlegge og organisere kvalitetsprosjektet
 • Informere og involvere ledere og medarbeidere
 • Lede og bistå i dokumentasjonsprosessene
 • Utarbeide kvalitetshåndbok
  • Lage forslag til disposisjon
  • Skrive ut forslag til innhold i angitte kapitler
 • Oppfølging og kontroll i forbindelse med implementering
   

 

Topp

Prosjekt Forum AS | Telefon: +47 957 35 315 | E-post: post@prosjektforum.no