Til toppen av siden

Hjem » Kurs » Kursoversikt » Kurs i prosjektledelse for vitenskapelig ansatte

Kurs i prosjektledelse for vitenskapelig ansatte

Tre-dagers kurs i prosjektledelse for ph.d.-studenter, ph.d.-veiledere, post doktorer, forskere og vitenskapelig ansatte.

Grunnleggende innføring i prosjektledelse med vekt på forsknings­prosjektets egenart.

Formål.

 • Å gi deltakerne innsikt i hvordan forskingsprosjekter planlegges, organiseres, styres og ledes.
 • Å utarbeide nødvendige plandokumenter for forskningsprosjekter som deltakerne er eller skal i gang med.
 • Å bidra til teamutvikling, og å sikre god forankring og forståelse for prosjektplanen hos alle involverte i prosjektet.

I løpet av kurset utarbeider deltakerne planverk for sitt eget, aktuelle forskningsprosjekt.

Målgruppe.

Kurset er rettet mot ph.d.-studenter, ph.d.-veiledere, post doktorer, forskere og vitenskapelig ansatte.

Kursinnhold.

 • Om prosjekter: Avgrensning, struktur og begrepsapparat.
 • Hva særpreger forskningsprosjekter?
 • Fallgruver i prosjektarbeidet.
 • Om mål og målformuleringer. Mål på ulike nivåer i forskningsprosjektet.
 • Om organisering av forskningsprosjekter – Rolleforståelse, interessenter og ansvar.
 • Realistisk tidsplanlegging: Ressursfristilling – tidstyver i prosjektarbeidet.
 • Om usikkerhet i prosjektene: Risiko og muligheter.
 • Teamutvikling og samarbeid i prosjektene.

Arbeidsform.

Etter første samling sender deltakerne inn sin plan for eget forskningsprosjekt, og får en grundig prosjektfaglig vurdering og tilbakemelding.

Kurs og kursmateriell er på norsk, men kurset kan etter avtale også holdes på engelsk. Ta kontakt med Arild Stavne, tlf. 957 35 315.

Deltakeravgift.

Kr. 9.700,- pr. deltaker. Hver fjerde deltaker fra samme virksomhet deltar gratis. Prisen inkluderer lunsj, frukt og fyldig kursdokumentasjon.

Ønsker du mer informasjon om kurset, ta kontakt med oss på post@prosjektforum.no

Topp

Prosjekt Forum AS | Telefon: +47 957 35 315 | E-post: post@prosjektforum.no