Til toppen av siden

Hjem » Kurs » Kursoversikt » Trinn 4 - Flerprosjektledelse spesialisering

Trinn 4 - Flerprosjektledelse spesialisering

Porteføljer og programmer - Prosjektkoordinering

Kontakt oss for mer informasjon om kurset på post@prosjektforum.no, eller telefon 957 35 315.


Arbeidsform
Kurset er praktisk rettet og legges opp med forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.
Kurset gir sammen med trinn 3, 15 studiepoeng og består av samlinger, litteraturstudier, oppgaver og hjemmeeksamen.

Målgruppe
Kursets målgruppe er deg som tidligere har kompetanse tilsvarende 15 studiepoeng i prosjektledelse, og som nå ønsker å lære mer om ledelse av flere prosjekter i en virksomhet og ytterligere fordypning i prosjektlederfaget.
Prosjektledere
Prosjektansvarlige og ressursavgivende ledere.
Prosjektkoordinatorer, prosjektsjefer, ledere av prosjekt­kontor, porteføljeansvarlige etc.

Varighet
4 dager, fordelt over to samlinger

Temaliste

 • Prosjektinitiering
 • Organisasjonsmodeller.
  • Linjeorganisasjon, prosjektorganisasjon, matriseorganisasjon.
  • Nye organisasjonsformer - virtuelle organisasjoner
 • Metoder for valg av prosjekter
  • Kvalitative og kvantitative metoder
 • Prosjektforankring i linjeorganisasjonen
 • Flerprosjektledelse
  • Prosjektprogrammer – prosjektporteføljer
 • Prosjektøkonomi
  • Prosjektanalyse - Nytte-kostanalyse
 • Gode prosjektverktøy
 • Håndtering av usikkerhet og risiko
 • Prosjektkultur
 • Prosjektkvalitet
 • Kvalitetsstyring
  • Kvalitetssystemer og kvalitetsledelse
  • Standarder, revisjon, avvikshåndtering, korrektive tiltak
    

Pris
Kr. 16.000,- pr. deltaker inklusiv kursmateriell, lærebøker, lunsj, veiledning og eksamensavgift.

10% avslag fra deltaker nummer to fra samme virksomhet.

Semesteravgift til studentsamskipnaden kommer i tillegg.
 

Topp

Prosjekt Forum AS | Telefon: +47 957 35 315 | E-post: post@prosjektforum.no