Til toppen av siden

Hjem » Kurs » Kursoversikt » Trinn 1 - Praktisk prosjektledelse
Kurs Sted Fra / Til Påmelding
Trinn 1 - Praktisk prosjektledelseOslo26. feb - 27. febPåmelding
Trinn 1 - Praktisk prosjektledelse Ålesund29. apr - 30. aprPåmelding
Trinn 1 - Praktisk prosjektledelseOslo4. juni - 5. juniPåmelding

Trinn 1 - Praktisk prosjektledelse

Arbeidsform

Kurset er praktisk rettet, og forutsetter at deltakerne i løpet av kursperioden utarbeider ferdige planer for eget prosjekt. Kurset er lagt opp med forelesninger, individuelt arbeid/gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Målgruppe

 • Prosjektledere
 • Prosjektmedarbeidere
 • Linjeledere med ansvar for prosjekter

Varighet
2 dager.

Temaliste

 • Begreper og definisjoner i prosjektarbeid
 • Oppdeling i faser og delprosjekter
 • Prosjektetablering og -organisering - Prosjektets integrering i basisorganisasjonen
 • Prosjektets mandat
 • Målformuleringer
 • Milepælplanlegging av prosjekter
 • Om prosjektdeltakere rolle og ansvar
 • Organisering av prosjekter, ressursinnsats, kalendertid, tidsfrister og ferdigdato
 • Aktivitetsplanlegging - Aktivitetsansvarskart
 • Kontroll, oppfølging, rapportering av status og framdrift

Pris
Kr. 9.700,- pr. deltaker, hver fjerde deltaker fra samme virksomhet deltar gratis. Prisen inkluderer lunsj, frukt og fyldig kursdokumentasjon.


Ønsker du mer informasjon om kurset, ta kontakt med oss på post@prosjektforum.no


- Vi garanterer kursplass ved påmelding 4 uker før kursstart
- Fri avbestilling av kursplass frem til 3 uker før kursstart
- Avbestilling senere enn 3 uker før kursstart, medfører at halv kursavgift av normalpris må betales
 

 

Topp

Prosjekt Forum AS | Telefon: +47 957 35 315 | E-post: post@prosjektforum.no