Til toppen av siden

Hjem » Kurs » Kursoversikt » Prosjektplan - PC-verktøy for planlegging og oppfølging av prosjekter

Prosjektplan - PC-verktøy for planlegging og oppfølging av prosjekter

Prosjektplan bygger på metoden målrettet prosjektstyring, og gir full oversikt både under planlegging og gjennomføring av målstyrte prosjekter!

Kurset gir opplæring i bruk av verktøyet Prosjektplan, og er ikke et kurs i prosjektplanlegging. Vi forutsetter derfor at kursdeltakerne har kjennskap til vanlig prosjektmetodikk.

Deltakeren må ta med egen PC på kurset, med Excel installert.

Arbeidsform

Kurset er praktisk rettet, slik at deltakerne først får en kortfattet innføring i temaene og deretter selv prøver ut de ulike moduler og funksjoner i PC-verktøyet.

Målgruppe

 • Prosjektleder
 • Prosjektmedarbeidere
 • Linjeledere med ansvar for prosjekter

Varighet
1 dag

Temaliste

Kort om prosjektet som arbeidsform

 • Begreper og definisjoner  -  Gevinster og fallgruver
 • Hvordan griper jeg fatt i et prosjekt?
 • Målrettet prosjektstyring som metode
 • Organisering av prosjekter: Roller og ansvar
 • Mål og målbeskrivelser i prosjektene

Prosjektplan som planleggings- og oppfølgings¬verktøy

 • Introduksjon til Prosjektplan
  • Oppbygging og virkemåte
  • Gjennomgang av programmet
 • Bruk av Prosjektplan med øvelser
 • Prosjektdirektiv - Milepælplan - Ansvarskart
 • Statusrapportering fra programmet
 • Oppsummering med tips og ideer

Pris
Kr. 2.900,- pr. deltaker. Prisen inkluderer lunsj, frukt, veiledning og kursdokumentasjon.

Ønsker du mer informasjon om kurset, ta kontakt med oss på e-post eller telefon 957 35 315/975 43 235

Topp

Prosjekt Forum AS | Telefon: +47 957 35 315 | E-post: post@prosjektforum.no