Til toppen av siden

Hjem » Kurs » Kursoversikt » Prosjektlederen som leder

Prosjektlederen som leder

Arbeidsform
Kurset er lagt opp med forelesninger, plenumsdiskusjoner og noe individuelt arbeid/gruppearbeid

Målgruppe
Prosjektledere

Varighet
2 dager

Temaliste

 • Ledelse; Lederadferd og lederoppgaver, lederegenskaper og ledelsesteknikker
 • Prosjektledelse kontra linjeledelse
 • Samspill mellom prosjektleder og linjeledelse
 • Prosjektledelse: Oppgaver og ansvar
 • Verktøy og metoder i prosjektarbeid
 • Kvalitetssikring av prosjekter
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Konflikthåndtering
 • Teambygging
 • Overlevering av prosjektresultater, avslutning, evaluering og gevinstrealisering
   

Topp

Prosjekt Forum AS | Telefon: +47 957 35 315 | E-post: post@prosjektforum.no