Til toppen av siden

Hjem » Kurs » Kursoversikt » PLP - Prosjektledelse

PLP - Prosjektledelse

Kurs i PLP – Prosjektledelse

Kurs som gir grunnleggende kompetanse til prosjektledere, prosjektmedarbeider og deg som skriver søknader om støtte eller forvalter prosjektmidler.

PLP er en prosjektstyringsmetode og et begrepsapparat utviklet og brukt av Innovasjon Norge.

PLP-metodikken bygger på fire sentrale prinsipper for god prosjektledelse:

  • Oppbygging av alle prosjekter i faser: Alle prosjekter organiseres i tre faser – en forstudiefase, et forprosjekt og et hovedprosjekt.
  • Fast organisering og noen faste roller. Denne organiseringen sikrer forankring hos eiere/interessenter og oppfølging av resultater i hver enkelt fase.
  • En fast beslutningsprosess: Tydelighet omkring hvem som tar beslutninger og hvordan det foregår.
  • Oppfølging og kvalitetssikring gjennom måldefinering, beslutningspunkter, milepæler og identifisering av kritiske suksessfaktorer.

PLP legger vekt på personlig ansvar, forpliktende samarbeid og resultat.

Partner i Prosjektforum Synnøve Roald er sertifisert av Innovasjon Norge til å holde PLP-kurs.

Varighet: 2 dager

Mer praktisk informasjon for hvert kurs under påmelding i tabellen over.

Topp

Prosjekt Forum AS | Telefon: +47 957 35 315 | E-post: post@prosjektforum.no