Til toppen av siden

Hjem » Kurs » Kursoversikt » Nytte-kostnadsvurderinger

Nytte-kostnadsvurderinger

Prosjektprioritering - prosjektmål

Arbeidsform
Kurset er praktisk rettet, og lagt opp med forelesninger, individuelt arbeid/gruppearbeid og plenumsdiskusjoner

Målgruppe

 • Toppledelse
 • Linjeledere
 • Prosjektledere
   

Varighet
1 dag 

Temaliste

 • Om forutsetninger for lønnsomhetsberegninger
 • Målavklaring - konkretisering av nytte og kostnader
 • Kost-nytteanalyser
 • Ikke-kvantifiserbare virkninger
 • Beregningsmetoder
 • Gevinstrealisering
   

Topp

Prosjekt Forum AS | Telefon: +47 957 35 315 | E-post: post@prosjektforum.no