Til toppen av siden

Hjem » Kurs » Kursoversikt » Prosjektledelse 2 - Flerprosjektledelse

Prosjektledelse 2 - Flerprosjektledelse

 

Arbeidsform
Samlingene er praktisk rettet og lagt opp med forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Kurset gir 15 studiepoeng og består av samlinger, litteraturstudie, oppgaver og hjemmeeksamen.

Varighet
Kurset "Flerprosjektledelse ~ Prosjektporteføljer og programmer" består av tre samlinger, 2+2+2 dager.

Målgruppe
Personer med ansvar for å lede og følge opp flere/mange prosjekter samtidig:

 • Prosjektledere
 • Programledere
 • Prosjektansvarlige og ressursavgivende ledere
 • Prosjektsjefer
 • Ledere av prosjektkontor
 • Prosjektkoordinatorer
 • Linjeledere på ulike nivåer

 

Faglig innhold

 • Flerprosjektledelse - Programmer og prosjektporteføljer
 • Prosjektinitiering - metoder for valg av prosjekter og sammensetning av programmer og prosjektportefølje
 • Prosjektkategorisering og prosjektfaser
 • Effektive verktøy og rutiner for å lede programmer og prosjektporteføljer
 • Aktuelle verktøy, metoder og teknikker i ulike kategorier prosjekter
 • Håndtering av usikkerhet og risiko i enkeltprosjekter og i porteføljen
 • Prosjektøkonomi og prosjektanalyse
 • Kontrakter - samarbeidspartnere, underleverandører
 • Kvalitetsledelse og kvalitetssystematikk ~ prosjektkvalitet
 • Formålsrealisering ~ ta i bruk prosjektresultatet
 • Iverksetting/implementering av prosjektresultater
 • Prosjektevaluering og læring
 • Prosjektmodenhet ~ prosjektkultur og kommunikasjon
 • Kommunikasjonsledelse og presentasjon av kunnskapsbaserte produkter og tjenester
 • Organisering og ledelse av virksomheter med prosjektporteføljer og programmer
 • Organisering av en prosjektdrevet organisasjon - Etablering av prosjektkontor


Pris:
Studieavgift kr. 25.000. Dette inkluderer , lunsj hver dag, samt dokumentasjon fra samlingene.  
Det gis 10 % avslag i kursavgiften fra og med deltaker nummer to fra samme virksomhet.

For mer informasjon, kontakt Arild Stavne, telefon 957 35 315 eller e-post: arild@prosjektforum.no

Topp

Prosjekt Forum AS | Telefon: +47 957 35 315 | E-post: post@prosjektforum.no