Til toppen av siden

Hjem » Kurs » Kursoversikt » Prosjektledelse 1 – Kurs med 15 studiepoeng
Kurs Sted Fra / Til Påmelding
Prosjektledelse 1 - med 15 studiepoengOslo12. feb - 9. maiPåmelding

Prosjektledelse 1 – Kurs med 15 studiepoeng

Arbeidsform
Kurset er praktisk rettet og lagt opp med forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Varighet
9 dager, fordelt over tre samlinger, litteraturstudier, prosjektoppgaver og hjemmeeksamen.

Samlingsdatoer
1. samling: 12. – 14. februar 2019
2. samling: 19. – 21. mars 2019
3. samling: 7. – 9. mai 2019
 

Faglig innhold

 • Prosjekt som arbeidsform
  • Begrepsapparatet, prosjektmetodikk, Agile metoder
 • Forstudie
  • Ide og initiering
  • Analyse og grovplanlegging
  • Kommunikasjon
  • Prosjekt i tidligfasen – valg av konsept
 • Planleggingsfasen
  • Tid og ressursplanlegging
  • Budsjettering, økonomi og nytte-kostnadsvurdeinger
  • Risiko og kvalitet
  • Utarbeide planverk for eget prosjekt
 • Gjennomføringsfasen
  • Team og teamutvvikling
  • Ledelse i og av prosjekter
  • Oppfølging av prosjekter
  • Implementering og overlevering
 • Avslutning og gevinstrealisering
  • Gevinstrealisering
  • Endringsledelse
 • Prosjektvirksomheten
  • Prosjektmodenhet, porteføljehåndtering, modeller og verktøy, standarder og sertifiseringer

Bestått hjemmeeksamen gir 15 studiepoeng.


Sted
Kurset vil bli arrangert på Bjørvika konferansesenter i Oslo.


Kursavgift
Kr 27 300, som inkluderer undervisning, kursmateriell, lærebok og eksamen.
Veiledning blir gitt studentene i forhold til ønsker og behov. 
Dagpakker og lunsj på hotellet er inkludert i kursprisen. 
Utgifter til reise og opphold på hotellet som må dekkes av kursdeltaker. 


Forkortet kurs
Deltakere som tidligere har gjennomført kurset ”Trinn 1 - Praktisk prosjektledelse” i regi av Prosjekt Forum AS, kan begynne direkte på andre kurssamling. Kursavgiften for forkortet kurs er kr 20 300. Ved stor påmelding vil deltakere som melder seg på hele kurset bli prioritert.


For mer informasjon, kontakt;
Arnstein Moe, telefon 975 43 235 / e-post arnstein@prosjektforum.no
Kurset gis av  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ved Fakultet  for realfag og teknologi.


For  informasjon og påmelding, trykk her.


 

Topp

Prosjekt Forum AS | Telefon: +47 957 35 315 | E-post: post@prosjektforum.no