Til toppen av siden

Hjem » Kurs » Kursoversikt » Målrettet prosjektstyring

Målrettet prosjektstyring

Et kurssamarbeid mellom NKI og Prosjektforum AS.

Arbeidsform

Kurset er basert på Målrettet Prosjektstyring som er en metode dokumentert i boka av samme navn. 

Målrettet prosjektstyring er en helhetlig fremgangsmåte for planlegging, organisering og oppfølging av prosjekter. Metoden er egnet for alle typer prosjekter; omstillingsprosjekter som krever adferdsendring, produktutviklingsprosjekter som fordrer kreativitet og store komplekse teknologiprosjekter.

Kurset går over tre dager med gruppearbeid der treningen baseres på deltakernes egne prosjekter.

Deltakerne får en fyldig kursdokumentasjon i form av:

 • Lærebok: Andersen, Erling S. - Grude, Kristoffer V. - Haug, Tor:  ~  Målrettet prosjektstyring.
 • Kursperm med kopi av lysark, arbeidsmetoder, prosjekteksempel med mer.

Alle deltakerne får også lisens på prosjektverktøyet Goal Director.

Målgruppe

 • Prosjektledere
 • Prosjektmedarbeidere
 • Linjeledere med ansvar for prosjekter

Varighet: Tre dager.

Temaliste

Prosjektet som arbeidsform.
Målrettet prosjektstyring.

 • Metodeoversikt.
 • Etablering av prosjekt i Goaldirector.

Prosjektets mandat, fundament og rammer: Prosjektdirektivet.
Overordnet planlegging.

 • Hva er en Milepælplan og hvordan er den bygget opp.
 • Hvordan utvikle en Milepælplan, bruk av Goaldirector.

Organisering av prosjekter ved hjelp av ansvarskart. 

 • Prinsipper for organisering og ressurstildeling.
 • Overordnet estimering og ressursforpliktelse.
 • Rolleavklaring, ansvar og myndighet.

Usikkerhet - risiko og muligheter - i prosjekter.
Detaljplanlegging og –organisering: Aktivitetsplanlegging og estimering.
Prinsipper for rapportering og oppfølging  -  Styringsgruppens rolle.
Prosjektlederen i fokus

 • Administrative oppgaver og lederoppgaver .
 • Egenskaper og adferd.
 • Kommunikasjon og samarbeid.

Pris

Kr. 9.800,- pr. deltaker, inkludert lunsj, frukt, kursdokumentasjon og lisens på Goal Director.

Kursinstruktører:

Kristoffer V. Grude, blant annet medforfatter av boka Målrettet prosjektstyring.

Arild Stavne fra Prosjektforum AS.

Ønsker du mer informasjon om kurset, ta kontakt med arild@prosjektforum.no

Topp

Prosjekt Forum AS | Telefon: +47 957 35 315 | E-post: post@prosjektforum.no