Til toppen av siden

Hjem » Kurs » Kursoversikt » Leder i en virksomhet med prosjekter

Leder i en virksomhet med prosjekter

Arbeidsform
Kurset er praktisk rettet, og lagt opp med forelesninger, individuelt arbeid/gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.
Konkrete oppgaver og problemstillinger fra arbeidsstedet brukes som verktøy. Kurset anbefales som en intern tema-/lederdag.

Målgruppe
Ledere som har ansvaret for utviklingsoppgaver og medarbeidere som arbeider med prosjekter.

Varighet
1 – 2 dager.

Temaliste

  • Hva er utviklingsoppgaver og prosjekter, og hva skiller fra driftsoppgaver?
  • Valg av det riktige prosjektet, programmer og portefølje.
  • Hvilke hensyn må tas når prosjektorganisasjonen skal etableres?
  • Lederens ansvar for styring og oppfølging av prosjektet og prosjektgruppen.
  • Gevinstrealisering – Hvordan hente ut nytteverdien fra prosjektet?
  • Prosjektkvalitet er også er lederansvar.

Topp

Prosjekt Forum AS | Telefon: +47 957 35 315 | E-post: post@prosjektforum.no