Til toppen av siden

Hjem » Om oss » Forretningsidé

Vår forretningsidé

Prosjekt Forums forretningsidé er å sikre prosjektkvalitet hos oppdragsgivere. Gjennom opplæring og rådgivning skal Prosjekt Forums kunder bli mest mulig selvhjulpne når det gjelder egne prosjektutfordringer.

Navnet Prosjekt Forum er valgt fordi

 • Vi ønsker å vektlegge at det er prosjekt-temaer som skal utgjøre basis for virksomheten i firmaet
 • Vi skal være fleksible og kundetilpasset i vår virksomhet, det vil si at vi gjerne vil bli oppfattet som et møtested for diskusjon med kunder og samarbeidspartnere
   

Overfor våre kunder innebærer dette:

 • Våre forpliktelser angående faglig kvalitet, presis levering og avtalt pris har høyeste prioritet
 • Vi skal opprettholde, videreutvikle og tilby høy faglig kompetanse på kjerneområdet prosjektledelse
 • Vi skal tilby konsepter som er godt dokumentert (faglig og pedagogisk), og som bygger på utbredt og utprøvd metodikk
 • Vi skal legge sterk vekt på faglig og tjenestemessig utvikling, og produktspekteret skal fortløpende utvikles og tilpasses etter markedets behov
   

Innad og overfor medarbeiderne gjelde følgende prioriteringer:

 • Høy etisk standard
 • Oppfølging i forhold til resultater (kundetilfredshet, økonomi, markedsarbeid)
 • Utstrakt grad av personlig frihet og ansvar
 • Fokus på kompetanseutvikling:
  Alle medarbeidere skal vedlikeholde og utvikle sin kompetanse på kjerneområdet prosjektledelse. Kompetanse skal dokumenteres og formaliseres på hensiktsmessig måte, f. eks. gjennom eksamener i vekttallsgivende opplæring, sertifisering etc. I tillegg skal den enkelte medarbeider arbeide målrettet for å utvikle sin kompetanse innenfor markedsføring og salg, et spesifikt fagområde, og en angitt bransje eller et kundesegment.

Topp

Prosjekt Forum AS | Telefon: +47 957 35 315 | E-post: post@prosjektforum.no