Til toppen av siden

Hjem » Rådgivning » Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelser

Vi har gjennomført brukerundersøkelser på oppdrag fra ulike kunder helt fra 1995.

Vår mal for brukerundersøkelsene omfatter:

 • avklaringsmøter med oppdragsgiver
 • utarbeidelse av spørreskjema
 • utvelgelse av intervjuobjekter
 • utsendelse og eventuelt purring
 • registrering
 • databehandling
 • analysere resultatene
 • rapportskriving
 • presentasjon
   

Vi varierer/kombinerer mellom besvarelser via

 • Internett
 • posten
 • telefonintervju
 • direkteintervju

 

Eksempler på oppdrag:

 • Landbruks- og matdepartementet: Spørreundersøkelse om bruk av plantevernmidler
 • Forsvarets forskningsinstitutt: Spørreundersøkelse om prosjektkvalitet ved FFI
 • Redningsselskapet: Medlemsundersøkelse for Redningsselskapet - Dokumentasjon av lokal aktivitet
 • Ås kommune/Frivillighetssentralen i Ås: Spørreundersøkelse blant frivillige organisasjoner og ansatte som underlag for utarbeidelse av Frivillig melding
 • Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) : Brukerundersøkelsen om SKP
 • Planteforsk: Spørreundersøkelse om prosjektarbeid i Planteforsk
 • ORIO-programmet/Miljøverndepartementet: Spørreundersøkelse om
 • ORIO-programmet: "Organiske restprodukter - ressurser i omløp"
   

Topp

Prosjekt Forum AS | Telefon: +47 957 35 315 | E-post: post@prosjektforum.no