Til toppen av siden

Hjem » Bestilling av bok

Prosjektguiden

Prosjektguiden gjør deg til en bedre prosjektleder!

Prosjekt er etter hvert blitt en utbredt arbeidsform både innen privat, offentlig og frivillig sektor.
I denne boka får du anvisninger og råd om hvordan du skal gripe saken an når du er blitt prosjektleder. Det gjelder det helt grunnleggende som

 • å formulere konsise mål som letter oppfølging og ledelse 

 • å organisere prosjektet slik at oppgaver og ansvar er presist plassert

 • å beregne lønnsomheten, enten den er av økonomisk eller mer kvalitativ art

Et gjennomgående eksempel viser tydelig hvordan teori omsettes til god praksis.


Og du får et vell av gode råd for å gå mer i dybden, som å lage en

 • risikoanalyse for å komme problemene i forkjøpet
 • interessentanalyse for å håndter både med- og motspillere på en konstruktiv måte
 • gevinstrealiseringsplan for virkelig å hente ut de planlagte nytteverdiene

Boka er også særdeles anvendelig for prosjekteieren som skal være prosjektlederens beste støttespiller gjennom prosessen. 

Fra innholdet:

 • Prosjekt – hva er det?
 • Prosjektets faser –Konseptfase/Tidligfase – Gjennomføring – Gevinstrealisering
 • Metoder i prosjektstyring og prosjektledelse
 • Digitale prosjektverktøy
 • Planlegging av prosjektet
 • Planleggingsnivåer
 • Milepælplanen
 • Om mål og målformuleringer
 • Hvem er hvem i prosjektorganisasjonen?
 • Samspillet mellom linjeorganisasjonen og prosjektet
 • Rapportering og oppfølging
 • Gevinstrealisering
 • Interessentanalyse
 • Usikkerhet i prosjekter
 • Lønnsomhet i prosjekter

Boka koster kr 598,- + frakt. Boka kan du bestille i skjemaet nedenfor, eller ved å henvende deg til
Prosjekt Forum AS på telefon 957 35 315.

Bestillingsskjema

Send bestilling

Topp

Prosjekt Forum AS | Telefon: +47 957 35 315 | E-post: post@prosjektforum.no